TOČKE
3
2
1
Začni!
Čas je potekel
Preizkusi svoje hitre prste in sokolje oči.
Preizkusi se v KNJIGOLOVU!

Klikaj na knjige – koliko ti jih
bo uspelo uloviti?

POZOR:
Vsaka knjiga ti prinese 5 točk.
Vsak predmet, ki ni knjiga, ti 10 točk odnese.Zbral(a) si 0 točk.
Ulovil(a) si naslednje naslove:


Ulovi še več knjig, zberi še več točk!


logo